Atractivitatea pentru turism a zonei Moisei

Turismul reprezinta un domeniu prioritar in cadrul economiei locale intrucat zona ofera un cadru natural deosebit în vecinătate, cum ar fi:

· Rezervatia biosferei Munţii Rodnei;
· Rezervatia de sub Muntele Salhoi;
· Rezervatia Cornul Nedeii – Ciungii Balasinei;
· Parcul Natural Muntii Maramuresului;
. Izvorul Bătrâna;
. Izvorul Albastru al Izei;
. Valea Vaserului, etc+

De asemenea se manifesta o tendinta tot mai accentuata de dezvoltare a spatiilor de cazare, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante, cabane, etc.
O mare problema o reprezinta clasificarea spatiilor de cazare precum si organizarea si promovarea zonei. De asemenea traseele turistice existente precum si viitoarele trasee nu sunt marcate corespunzator, nu sunt prevazute adaposturi, puncte sanitare, etc.

 Zona turistică Moisei-Borşa-Vişeu de Sus

Zona Moisei adiacentă zonei turistice Borsa, situata in Maramuresul istoric, una dintre cele mai frumoase zone ale României, (daca nu cea mai frumoasa, asa cum o considera localnicii), este situata in partea de nord-est a judetului Maramures, in partea de nord-vest a României, la frontiera cu Ucraina, în imediata vecinătate a Staţiunii Borşa, la 3 km de oraşul Borşa, împreună cu care formează o microzonă de un potenţial turisţic şi valoare naturală de excepţie.
De asemenea, zona Moisei este adiacentă zonei turistice Vişeu de Sus, delarat staţiune turistică, cu care are graniţă comună.

Zona etno-folclorică MOISEI – SACEL- ROMULI

Caracteristici fizico-geografice: elemente comune de lăgătură şi omogenitate zonală:
Relief: Munţii Rodnei- sate de munte, situate pe versanţii şi-sau la poalele Masivului Rodnei
Retea hidrografica bogată, având vai înguste si pâraie repezi

Climă: temperat continentală, prezentând diferenţe de temperaturi şi precipitaţii destul de mici ca intensitate şi durată. Iernile sunt foarte lungi, verile scurte, vânturi puternice, precipitaţii abundente.

Vegetaţie: plante ocrotite:

tisa (Taxus baccata), zada (Larix decidua), smârdarul (Rhododendron kotshyi), zâmbrul (Pinus cembra), floarea de colt (Leontopodium alpinum), angelica (Angelica archangelica), narcisa (Narcissus stellaris), bulbuci de munte (Trollius europaeus), crucea voinicului (Hepatica transsilvanica), ghintura galbena (Gentiana lutea), laleaua pestrita (Fritillaria meleagris) etc.

Faună: animale ocrotite:

Capra neagra (Rupicapra rupicapra), marmota (Marmota marmota), ursul carpatin (Ursus arctos), râsul (Lynx lynx), acvila de stânca (Aquila chrysaetos), acvila mica (Hieratus penatus), ciuful pitic (Otus scops), buha (Bubo bubo), cucuveaua (Athene noctua), barza alba (Ciconia ciconia), stârcul cenusiu (Ardea cinerea), corbul (Corvus corax), cocosul de munte (Tetrao urogallus), cocosul de mesteacan (Lyrurus tetrix).

Factori naturali de cura:

apele minerale sunt grupate astfel: bicarbonate, calcice, magneziene, bicarbonate, clorurate, sodice, calcice, magneziene, bioclimat tonic – stimulativ cu aeroionizare ridicata
Caracteristici socio-economice: Localităţi foarte vechi, de tradiţie

Ocupaţii ancestrale ale locuitorilor:

Resurse turistice tezaur: de artă populară, tradiţii şi obiceiuri, folclor, costum popular tradiţional.
Elementele etnografice, manifestarile folclorice locale, foarte raspândite, completeaza valoarea turistica a zonei, acestea putând fi valorificate cu succes în cadrul unor programe turistice.

Populaţia majoritar română, de religie ortodoxă, dar şi alte confesiuni:

Activităţi economice principale: mica industrie- prelucrarea lemnului şi materiilor prime de origine animal,,
agricultura, legumicultura , silvicultură, comerţ, turism
Activităţi specifice: Elemente de legătură legate de ocupaţiile tradiţionale relativ similare:
Monumente naturale: Elementele de legătură: Munţii Rodnei, rezervaţia Biosferei Parcul Naţional Munţii Rodnei ,

Atracţii naturale prin elemente naturael ocrotite: rezervaţii, faună, floră, etc ocrotite, declarate monumente naturale

Monumente istorice şi de arhitectură religioasă: Elemente de legătură:Biserici de lemn, biserici monument, monumente istorice care evocă istoria comună a zonei,Evenimente Culturale, etno-folclorice, religioase de notorietate, artă tradiţională locală
festivaluri folclorice şi sărbători câmpeneşti tradiţionale, sărbători religioase-hramul bisericilor şi mănăstirilor,tradiţii şi obiceiuri laice şi religioase ancestrale.

 

                                               Material pus la dispozitie de

                                                  SC ETOLIA SRL

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *